Winogrono

XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie 24-27 sierpnia 2017 r. w Sopocie

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje:

XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów

w tenisie

Impreza odbędzie się w dniach 24 - 27 sierpnia 2017 r. na kortach Sopot Tenis Klubu, 81-718 Sopot, ul Ceynowy 5

 

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 290 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego - 690 zł

 dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

 

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Karty do pobrania na stronie www.kirp.pl oraz poniżej.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

 

Zgłoszenia do dnia 4 sierpnia 2017r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać

faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

 

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4.08.2017r.

 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000 zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopot Tenis Klubu WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

 

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04

e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

 

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

 

DO POBRANIA:

1. Karta zgłoszenia radca prawny

2. Karta zgłoszenia aplikant

3. Karta zgłoszenia osoba spoza samorządu

4. Karta zgłoszenia osoba niegrająca

5. Ramowy program imprezy