Winogrono

XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A    B I E S Z C Z A D Y !!!

 

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

 

w dniach od 4 do 8 października 2017 r.

XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

 

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

 

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi

640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł

 

 

i obejmuje:

 

- zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 4 października br. do śniadania w dniu

8 października br.

- opiekę przewodników GOPR;

- udział w programach towarzyszących;

- ubezpieczenie.

 

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

 

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.

 

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74 1240 2744 1111 0010 0803 7603

do 18 września 2017 r.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty.

 

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 

- uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

 

- osoby wybierające się na Słowację muszę mieć przy sobie ważną kartę EKUZ.

 

 

Zapraszamy serdecznie!

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                                                                                     Wiceprezes KRRP

                 Bartosz Opaliński                                                                                                                           Michał Korwek

 

 

DO POBRANIA:

1. Program rajdu

2. Karta zgłoszenia