Winogrono

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNĘGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 93/17/DZP z dnia 16 marca 2017 r. (ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 196/17/DZP z dnia 31 sierpnia 2017 r.), po przeprowadzeniu w dniu 30 września 2017 r. egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przedstawia wyniki egzaminu:

Nr kodu:02; Ilość punktów:103; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:04; Ilość punktów:111; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:06; Ilość punktów:108; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:07; Ilość punktów:119; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:08; Ilość punktów:94; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:09; Ilość punktów:87; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:10; Ilość punktów:106; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:11; Ilość punktów:126; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:12; Ilość punktów:89; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:13; Ilość punktów:115; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:15; Ilość punktów:105; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:16; Ilość punktów:84; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:17; Ilość punktów:92; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:18; Ilość punktów:107; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:19; Ilość punktów:105; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:20; Ilość punktów:96; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:21; Ilość punktów:105; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:22; Ilość punktów:105; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:23; Ilość punktów:85; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:24; Ilość punktów:102; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:25; Ilość punktów:113; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:26; Ilość punktów:87; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:27; Ilość punktów:98; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:28; Ilość punktów:72; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:29; Ilość punktów:90; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:30; Ilość punktów:99; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:31; Ilość punktów:83; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:32; Ilość punktów:65; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:33; Ilość punktów:92; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:34; Ilość punktów:91; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:35; Ilość punktów:116; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:36; Ilość punktów:92; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:37; Ilość punktów:98; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:38; Ilość punktów:110; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:39; Ilość punktów:101; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:40; Ilość punktów:97; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:41; Ilość punktów:105; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:42; Ilość punktów:116; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:43; Ilość punktów:97; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:44; Ilość punktów:109; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:45; Ilość punktów:84; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:46; Ilość punktów:82; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:47; Ilość punktów:85; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:48; Ilość punktów:106; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:49; Ilość punktów:109; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:50; Ilość punktów:107; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:51; Ilość punktów:90; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:52; Ilość punktów:98; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:53; Ilość punktów:94; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:54; Ilość punktów:102; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:55; Ilość punktów:119; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:56; Ilość punktów:96; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:57; Ilość punktów:92; Wynik egzaminu:NEGATYWNY

Nr kodu:58; Ilość punktów:105; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:59; Ilość punktów:118; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Nr kodu:60; Ilość punktów:104; Wynik egzaminu:POZYTYWNY

Komisja Egzaminacyjna:

Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak (-)

Zastępca Przewodniczącego: SSO Katarzyna Kijowska (-)

Członek: prof. dr hab. Bogusław Banaszak (-)

Członek: r. pr. Maria Draguła (-)

Członek: prok. Anna Huzarska (-)

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska (-)

Członek: SSO Marek Witczak (-)