Winogrono

WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2017

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 297/15/DZP z dnia 29 grudnia 2015 r. przedstawia wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 28 – 31 marca 2017 r. (wg nr kodu z ostatniego dnia egzaminu):

nr kodu: A01 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A02 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A03 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A04 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A05 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A06 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A07 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A09 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A10 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A11 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A12 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A13 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A14 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A15 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A16 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A17 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A18 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A19 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A20 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A21 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A22 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A23 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A24 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A25 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A26 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A27 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A28 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A29 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A30 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A31 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A32 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A33 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A34 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A35 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A36 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A37 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A38 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A39 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A40 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A41 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A42 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A43 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A44 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A45 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A46 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A47 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A48 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A49 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A50 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A51 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A52 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A53 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A54 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A55 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A56 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A57 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A58 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A59 wynik egzaminu: NEGATYWNY

nr kodu: A60 wynik egzaminu: POZYTYWNY

nr kodu: A61 wynik egzaminu: NEGATYWNY

 

Przewodniczący Komisji: Marek Górecki

Zastępca Przewodniczącego: Jowita Pilarska-Korczak

Członkowie Komisji: Bożena Górska

Marek Witczak

Bogumił Hoszowski

Andrzej Ksokowski

Renata Kwiatkowska

Jacek Jaśkiewicz