Winogrono

WYKAZ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW DO ORGANÓW OIRP W ZIELONEJ GÓRZE XI KADENCJI, CZŁONKA KRRP, DALEGATÓW NA XII KZRP

Dnia 19 sierpnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze powołana uchwałą Nr 884/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone: - uchwałą z dnia 17 kwietnia 2020 r. Nr 893/X/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 884/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów organów i na funkcje XI kadencji; - uchwałą z dnia 11 maja 2020 r. Nr 894/X/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 884/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów organów i na funkcje XI kadencji; - uchwałą z dnia 19 lipca 2020 r. Nr 909/X/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 884/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów organów i na funkcje XI kadencji) na podstawie § 24 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (tekst jednolity – Uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu) publikuje wykaz zgłoszonych kandydatów na członków organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze XI kadencji, członka Krajowej Rady Radców Prawnych o którycm mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych wybieranych podczas Zgromadzenia Delegatów mającego się odbyć w dniu 12 września 2020 r.:

- kol. SZTEJNA Przemysław (rejon II) – na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. BUJKO Wojciech (rejon II) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. CYGAN Katarzyna (rejon I) - na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. CZWOJDZIŃSKI Damian (rejon I) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. DOMAGAŁA Katarzyna (rejon II) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. KAMERDUŁA Grażyna (rejon I) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. MARQUARDT-NOWICKA Honorata (rejon II) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. MIELCAREK Aneta (rejon I) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. PILARSKA-KORCZAK Jowita (rejon II) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. SKORECKA Roksana (rejon II) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. WILMAN Michał (rejon I) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. WIŚNIEWSKA Małgorzata (rejon II) – na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. GLINKA Waldemar (rejon I) – na członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. GÓRSKA Bożena (rejon I) – na członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. SZURMIŃSKA-KAMIŃSKA Elwira (rejon II) – na członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. GRZESIOWSKI Krzysztof (rejon I) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. GUDZOWSKA Magdalena (rejon I) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. KOZŁOWSKI Jarosław (rejon I) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. KWIETNIOWSKI Sławomir (rejon II) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. MENDEL Marcin (rejon I) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. OWCZAREK Rafał (rejon II) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. PIETRZAK Radosław (rejon II) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. POLONIS Wioletta (rejon II – zielonogórski) – na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. DĄBEK Ewa (rejon II) – na Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

- kol. CZWOJDZIŃSKI Damian (rejon I) – na Delegata na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych);

- kol. KAMERDUŁA Grażyna (rejon I) – na Delegata na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych);

- kol. PILARSKA-KORCZAK Jowita (rejon II) – na Delegata na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych);

- kol. PROKOPIUK Tomasz (rejon I) – na Delegata na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych);

- kol. STRZELECKI Edward (rejon II) – na Delegata na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych);

- kol. SZTEJNA Przemysław (rejon II) – na Delegata na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych);

- kol. BOBROWICZ Maciej (rejon II) na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze:

r. pr. Krzysztof Biliński – Przewodniczący Komisji (-)

r. pr. Dorota Fedko - Zastępca Przewodniczącego Komisji (-)

r. pr. Teresa Maruszewska – Członek Komisji (-)

r. pr. Piotr Mielcarek – Członek Komisji (-)

r. pr. Edyta Rakowska – Członek Komisji (-)

r. pr. Idalia Łyczkowska – Członek Komisji (-)