Winogrono

TERMINY ZEBRAŃ REJONOWYCH RADCÓW PRAWNYCH

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zwołała zebrania rejonowe radców prawnych w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dla następujących rejonów, w następujących terminach i miejscach:

1) dla Rejonu I * na dzień 17 lipca 2020 r., na godz. 17.00 w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Sikorskiego 107),

2) dla Rejonu II* na dzień 14 lipca 2020 r., na godz. 17.00 w Zielonej Górze (adres: Bohaterów Westerplatte 23),

W przypadku braku kworum na zebraniu rejonowym zwołanym w powyższym terminie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielone Górze zwołała  zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w następujących drugich terminach i miejscach:

1) dla Rejonu I* na dzień 17 lipca 2020 r., na godz. 17.30, w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Sikorskiego 107),

2) dla Rejonu II* na dzień 14 lipca 2020 r., na godz. 17.30, w Zielonej Górze (adres: ul. Bohaterów Westerplatte 23),

* - zgodnie z Uchwałą Nr 7/2010 Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dnia 22 maja 2010 r. w sprawie dokonania podziału terenu działalnia OIRP w Zielonej Górze na rejony w celu przeprowadzenia zebrań rejonowych i dokonania wyboru delegatów na Zgromadzenie Delegatów dokonano podziału terenu działania OIRP w Zielonej Górze na rejony:

rejon I - obejmujący radców prawnych zamieszkałych na obszarze powiatów: choszczeński, gorzowski, miasto Gorzów Wielkopolski, międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, słubicki, strzelecko-drezdenecki oraz sulęciński;

rejon II - obejmujący radców prawnych zamieszkałych na obszarze wpowiató: krośnieńśki, nowosolski, świebodziński, wolsztyński, wschowski zielonogóski, miasto Zielona Góra, żarski oraz żagański.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze proponuje następujący porządek zebrań rejonowych:

  • Otwarcie Zebrania.

  • Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezydium Zebrania.

  • Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.

  • Przyjęcie porządku obrad.

  • Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Mandatowej, Wniosków i uchwał;

  • Przeprowadzenie wyborów delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

  • Wolne wnioski.

  • Zakończenie obrad.

Zgłoszenie kandydata w wyborach  na delegata _ zgodna na kandydowanie w wyborach na delegata (WZÓR DO POBRANIA TUTAJ)