Winogrono

Termin zebrań rejonowych i zgromadzenia delegatów

Uchwałą Nr 665/IX/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zwołała zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dla następujących rejonów, w następujących terminach i miejscach:

1) dla rejonu I (gorzowski) na dzień 7 czerwca 2016 r., na godz. 17.00, w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Czereśniowa 6),

2) dla rejonu II (zielonogórski) na dzień 2 czerwca 2016 r., na godz. 17.00, w Zielonej Górze (adres: Hotel Ruben, Aleja Konstytucji 3 Maja nr 1A),

W przypadku braku kworum na zebraniu rejonowym zwołanym w pierwszym terminie zgodnie z ust. 1, zwołuje się zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w następujących drugich terminach i miejscach:

1) dla rejonu I (gorzowski) na dzień 7 czerwca 2016 r., na godz. 17.45, w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Czereśniowa 6),

2) dla rejonu II (zielonogórski) na dzień 2 czerwca 2016 r., na godz. 17.45, w Zielonej Górze (adres: Hotel Ruben, Aleja Konstytucji 3 Maja nr 1A),

Rada ustaliła następujące terminy zgłaszania kandydatów na delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze:

1) dla rejonu I (gorzowskiego) do dnia 8 maja 2016 r. włącznie,

2) dla rejonu II (zielonogórskiego) do dnia 3 maja 2016 r. włącznie,

Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 w/w Uchwały, poprzez ich złożenie w biurze Rady Izby lub nadesłanie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra.

__________________________________

 

Dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze wyborów organów Izby, z wyłączeniem wyborów Delegatów, Rada zwołała Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na dzień 3 września 2016 r., na godz. 11.00, w Rydzynie w Zamku SIMP (adres: ul. Plac Zamkowy 1, Rydzyna). Rada ustaliła termin zgłaszania kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na tym zgromadzeniu do dnia 4 sierpnia 2016 r. włącznie. Zgłoszeń kandydatów do organów dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 w/w Uchwały, poprzez ich złożenie w biurze Rady Izby lub nadesłanie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra.

 

DRUK ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA (zebrania rejonowe - czerwiec 2016)

DRUK ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO ORGANÓW (zgromadzenie delegatów - wrzesień 2016)