Winogrono

REJESTRACJA ON-LINE - EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

Zapraszamy wszystkich do składania za pośrednictwem internetu zgłoszeń na egzamin wstępny na aplikację radcowską. Specjalny system został uruchomiony pod adresem:

ewnar.devconfido.pl

Egzamin zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości,
zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.