Winogrono

RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH X KADENCJI

Dziekan Rady:
Jowita PILARSKA-KORCZAK 

Wicedziekani Rady: 
Bożena GÓRSKA
Grażyna KAMERDUŁA

Sekretarz Rady:
Honorata MARQUARDT-NOWICKA

Skarbnik Rady:
Małgorzata WIŚNIEWSKA

Członek Prezydium Rady:
Damian CZWOJDZIŃSKI

Członkowie Rady:
Wojciech BUJKO
Aneta MIELCAREK
Marta PACZKOWSKA-PRZYPIS
Roksana SKORECKA
Przemysław SZTEJNA
Michał WILMAN