Winogrono

Praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunkach:

prawo i administracja mają obowiązek - w ramach realizacji programu studiów - odbycia praktyk.

Celem studenckich praktyk zawodowych jest zdobycie doświadczenia i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Minimalny okres trwania praktyki wynosiw wymiarze łącznym 120 godzin.

 

Regulamin studenckiej praktyki zawodowej WPiA UZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje – do pobrania

ze strony UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO (:::KLIK:::)

 

Kancelarie, które są zainteresowane stałą lub doraźną współpracą w ramach odbywania praktyk studenckich mają możliwość podpisania porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim (Wzór porozumienia – DO POBRANIA).

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłaszanie się do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych lub dokonanie zgłoszeń za pośrednictwem emaila na adres Biura w celu przekazania Państwa danych (Listy kancelarii, która uwzględniać będzie jej adres i pozostałe dane teleadresowe oraz ewentualnie uwagi w zakresie odbywania praktyk) do osób odpowiedzialnych za praktyki z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Wyznaczenie albo zgoda konkretnych osób do odbywania praktyk oraz dokładny termin praktyk, sposób ich przeprowadzenia, pozostawać będzie w gestii kancelarii.

 

 

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – Jowita Pilarska-Korczak

Koordynator z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych – Przemysław Sztejna

Anna Chodorowską – koordynator praktyk UZ, e-mail a.chodorowska@wpa.uz.zgora.pl,

 

DO POBRANIA:

- program praktyk dla kierunku PRAWO

- program praktyk dla kierunku ADMINISTRACJA