Winogrono

Oskar Hładki

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/300. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, temat pracy magisterskiej „Nowe Formy Dyplomacji, podrozdział „Techniki i Taktyki negocjacyjne”. Odbywał aplikację sądową jako aplikant sądowy etatowy w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pracując we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratorze Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. W 2006r. zdał egzamin sędziowski a następnie w latach 2006-2008r. pracował jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Od 2008 r. czynnie prowadzi kancelarię radcy prawnego w Gorzowie Wlkp.  Odbył Szkolenie z mediacji organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, rodzinnym i karnym.