Winogrono

OKRĘGOWY ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

- r. pr. Bożena Górska – Przewodnicząca Zespołu;

- r. pr. Wojciech Bujko;

- r. pr. Piotr Mielcarek.