Winogrono

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Gabriela ZALEWSKA-RADZIK - Przewodnicząca Komisji

Jolanta RUSZCZAK - Zastępca Przewodniczącej Komisji

Anna TOMIAK