Winogrono

Zapraszamy członków OIRP w Zielonej Górze na szkolenia

Informujemy, iż na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą skłądek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zieloenej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek członkowskich.

szczegóły decyzji Rady (tutaj)

______________________________

temat szkolenia:

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH W DNIU 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ 7 LISTOPADA 2019 R.

miejsce i termin szkolenia:

- 2 października 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim (środa)

- 10 października 2019 r. w Zielonej Górze (czwartek)

Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla członków OIRP w Zielonej Górze.

szczegóły szkolenia (tutaj)

_______________________________

BRAK WOLNYCH MIEJSC !    BRAK WOLNYCH MIEJSC !   BRAK WOLNYCH MIEJSC !

temat szkolenia:

CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ W RÓŻNYCH ASPEKTACH ŻYCIA

miejsce i termin szkolenia:

- 20-22 września 2019 r., Świnoujście (szkolenie wyjazdowe)

Szkolenie jest odpłatne.

szczegóły szkolenia (tutaj)

BRAK WOLNYCH MIEJSC !    BRAK WOLNYCH MIEJSC !   BRAK WOLNYCH MIEJSC !

_______________________________

temat szkolenia:

PRAWNICZE FORUM POLSKO-NIEMIECKIE. Forum poświęcone nowym technologiom w pracy prawnika praz współczesnym problemom rynku usług prawniczych.

miejsce i termin szkolenia:

- 11 - 13 października 2019 r., Opole (szkolenie wyjazdowe)

Szkolenie jest odpłatne.

szczegóły szkolenia (tutaj)

______________________________