Winogrono

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

Na podstawie paragrafu 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych informuje o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych przez n/w osoby:

Każdy może złożyć, do biura OIRP w Zielonej Górze, zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych.