Winogrono

Ekstranet dla Radców Prawnych

Aby skorzystać z extranetu dla radców prawnych należy:  

1. uzyskać w Biurze OIRP w Zielonej Górze indywidualny login i hasło*;

2. połączyć się ze stroną internetową extranetu: radcy.zielonagora.oirp.devconfido.pl

3. zalogować się przy użyciu uzyskanego loginu i hasła*;

4. dla bezpieczeństwa danych, po zalogowaniu, należy dokonać zmiany hasła;

Do korzystania z extranetu dla radców prawnych wystarczy połączenie z internetem raz komputer wyposażony w przeglądarkę stron www (preferowana Firefox).

 

* Informacja: Loginem jest numer wpisu (pisany w następujący sposób: ZG/ZG/... lub ZG/G/...  lub ZG-...). Podczas wpisywania loginu nalezy używać dużych liter. Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła nalezy używać małych liter bez znaków diakrytycznych. Jeśli radca korzystał wcześniej z extranetu aplikantów, hasło jest takie samo jak w extranecie aplikantów.