Winogrono

Ekstranet dla Aplikantów

Aby korzystać z extranetu dla aplikantów radcowskich należy:

1. uzyskać w biurze Izby OIRP w Zielonej Górze indywidualny login i hasło*;

2. połączyć się ze stroną internetową: aplikanci.zielonagora.oirp.devconfido.pl

3. zalogować się przy użyciu loginu i hasła*;

4. dla bezpieczeństwa danych, po zalogowaniu, należy dokonać zmiany hasła.

Do korzystania z extranetu wystarczy połączenie z internetem oraz komputer wyposażony w przeglądarkę stron www (preferowana Firefox). 

 

* INFORMACJA: Loginem jest numer PESEL. Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła nalezy używać małych liter, bez "polskich znaków".