Winogrono

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY

Zielona Góra, dnia 12 marca 2014 r. 

           Podczas spotkania wigilijnego powołano  Klub Seniora  przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Kierowanie pracami zarządu klubu powierzono koleżankom:

r. pr. Alicji Rataj, Joannie Jagielik Irenie Mühller.

          Działalność klubu ma sprzyjać integracji lubuskiego środowiska emeryckiego radców prawnych, organizowaniu i zapewnieniu ewentualnej pomocy naszym seniorom oraz wymianie doświadczeń i współpracy z klubami seniorów, działającymi przy innych OIRP.Preferujemy pracę zespołową i dlatego zachęcamy wszystkich chętnych emerytów do biernego i czynnego udziału w działalności klubu.  Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, współdziałanie i organizowanie okolicznościowych spotkań, imprez  i wycieczek itp.

           Informacje  o działalności klubowej i ofertach mogących zainteresować emerytów zamierzamy zamieszczać na stronie internetowej: www.zielonagora.oirp.pl. Liczymy, że ta forma komunikacji pozwoli też seniorom naszej Izby na kontaktowanie się z nami. Inną możliwością kontaktu będą  pełnione dyżury przez członków Klubu Seniora w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Zielonej Górze oraz w Gorzowie. Terminarz tych dyżurów również zamieszczony zostanie  na stronie internetowej OIRP.

           Wolą Zarządu Klubu Seniora jest spowodowanie, aby wszelkie inicjatywy klubowe przyczyniły się do wyzwolenia aktywności i pomysłowości  w organizacji różnych wspólnych przedsięwzięć, pozwalających nam poznać się głębiej i zżyć,  a zwłaszcza miło i przyjemnie uczestniczyć we wspólnym spędzeniu czasu w różnych formach. Dlatego oczekujemy od Was – Koleżanki i Koledzy propozycji i sugestii w tym zakresie.

          W trosce o nasze zdrowie Klub otrzymywać będzie od KIRP niewielkie ilości skierowań na leczenie sanatoryjne z których  będą  mogli korzystać emeryci niewykonujący zawodu.   

          Przedstawiając tę garść informacji o powołaniu Klubu Seniora przy naszej Izbie, zachęcamy wszystkich radców do powiadamiania nas o koleżankach i kolegach – emerytach, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, w tym finansowej. Wiedząc o takich potrzebach, żaden z naszych seniorów na pewno nie  pozostanie bez zainteresowania z naszej strony.

                                                                                                                                                                                       Alicja Rataj

Przewodnicząca Klubu Seniora