Winogrono

Dobrochna Niezgoda

Od 2007 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/547. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.. Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Prawo Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie inwestycyjnym w tym w prawie budowlanym, prawie cywilnym, prawie administracyjnym. Od wielu lat obsługuje podmioty sektora finansów publicznych. Od 2017r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze, jako członek pozaetatowy. Inicjator i organizator Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Ukończyła Studia podyplomowe „Mediator” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.