Winogrono

APLIKANCI III ROKU

  Nazwisko Imię Nr wpisu
1 BERVINI ANNA APL-ZG-1722
2 CIOŁKOWSKA IWONA APL-ZG-1723
3 FLIEGNER PIOTR APL-ZG-1707
4 KOŁECKA-KWAŚNIK JOANNA APL-ZG-1721
5 KONDRACKA EWELINA APL-ZG-1720
6 LEŚNIAK-JARZYNA IGA APL-ZG-1719
7 LIS ANNA APL-ZG-1718
8 MAĆKOWIAK Marta APL-ZG-1716
9 PELCZAR KAROLINA APL-ZG-1715
10 PIEKARSKI MARCIN APL-ZG-1708
11 PLĄDER MACIEJ APL-ZG-1710
12 SŁOWIKOWSKI BARTOSZ APL-ZG-1729
13 SOBKOWIAK-MARIASZ LIDIA APL-ZG-1713
14 SYTY RADOSŁAW APL-ZG-1711
15 SZLACHETKA MAREK APL-ZG-1712
16 SZTUKOWSKA MILENA APL-ZG-1702
17 SZYSZKO ANNA APL-ZG-1703
18 ŚLIWIŃSKA AGNIESZKA APL-ZG-1704
19 TARANOWICZ ADRIANNA APL-ZG-1726
20 TRUSEWICZ ALEKSANDRA APL-ZG-1705
21 ZALEWSKI MARCIN APL-ZG-1727
22 ZAWAL MAŁGORZATA APL-ZG-1706